incassomeesters: Incasso met juridische kennis
Sitemap
Disclaimer

Incasso Diensten


Ten Dam Incassomeesters incasseert uw onbetaalde facturen en overige geldvorderingen met deskundige incassojuristen en -advocaten.


De ervaring leert dat incasso met juridische kennis en ervaring een belangrijke meerwaarde is bij het incasseren van uw geldvorderingen, zowel in het minnelijke incassotraject als (zonodig) in het gerechtelijke incassotraject.


In de praktijk blijkt verder dat het merendeel van de debiteuren betaalt wanneer zij geconfronteerd worden met een professioneel juridisch incassobureau.


Onze debiteurenbenadering:
Vriendelijk waar mogelijk, Strikt waar noodzakelijk!


Kosten
In de meeste gevallen kunnen de kosten van minnelijke incasso verhaald worden op de debiteur, mits uw Contracten en Algemene Voorwaarden juridisch deugdelijk zijn. In dat geval zijn er voor u aan uw incasso-opdracht dus géén kosten verbonden. En in de overige gevallen brengen wij onze kosten op urenbasis in rekening.Wat wij voor u ook doen, juridische kwaliteit, daadkracht, correct zakelijke aanpak en resultaat staan daarbij centraal!

Contact / Vragen

e-mail  E-mail contact
telefoon  +31 (0)70 399 50 21

Dutch Debt Collection

Ten Dam Incassomeesters
Dutch Debt Collection
English Summary  English summary

Juridisch Advies & Rechtshulp

Ten Dam:
Juridisch partner voor het MKB
                                        lees meer >